Overview of the tourist association

Board of Directors

ChairmanTatuo Shibasaki
ViceChairman Michihiro Yamaguchi / Hideo Morita / Toshikazu Asano
ExecutiveDirectorToshihiro Kubota
AccountingDirectorToshikazu Kase
DirectorTetuyuki Itou/Takaoki Yadoshiro /Kouji Kamijyou / Akio Sugimoto / Masao Sakurai / Hitoshi Yamaguchi / Kouichi Matumaru / Takazou Endou / Yoshio Ogawa / Noboru Ichimura / Makoto Kishigami / Hirofumi Aizawa
AuditorMituru Ishizuka / Kazuhiko Yoshinaga / Kazuo Matumoto
AdvisorKazuyuki Kawamura / Sadao Suzuki / Taichirou Matumoto / Mutumi Itahashi / Shinichi Igarashi / Toshiyuki Takita /Takeo Fujishiro / Kazufumi Kanamaru